Tarieven

Oriënterend gesprek geen kosten maximaal ½ uur
Intakegesprek € 65,00 maximaal 1 ½ uur
Coachsessie in praktijk € 65,00 1 uur
Oudergesprek,(tussen-)eindgesprek € 65,00 1 uur
(Eind)verslag op verzoek € 65,00  1-3 A-4tjes
Oudercoachsessie € 65,00 1 uur
Observatie op school* € 75,00 1 uur

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW,

Een basis en een investering waar een kind in zijn groei naar volwassenheid veel aan zal hebben!

*Is er sprake van begeleiding op locatie of school? Dan ontvang je naast de reguliere factuur een extra rekening voor reistijd (€ 20,00 per uur) en reiskosten (€ 0,25 per km). Deze kosten gelden vanaf een enkele reisafstand > 5 km van mijn huisadres.

Mogelijke vergoeding
Coaching kosten kun je als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coaching kosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB).

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Annulering
Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden:op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van Kootsjhond van toepassing